ရှေ့သို့

လက်ချီ ၀-၃ ဂျူဗင်တပ်စ် ဟိုက်လိုက်ဗီဒီယို

8:59 AM, 22 January

လက်ချီ ၀-၃ ဂျူဗင်တပ်စ် ဟိုက်လိုက်ဗီဒီယို

#စီးရီးအေ #ဂျူဗင်တပ်စ် ဟိုက်လိုက်စီးရီးအေ #လက်ချီ